BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Företag och organisationer


Hos ett företag eller organisation är det två parter som kan garantera en god brandsäkerhet - nämligen verksamheten själv och fastighetsägaren. Ansvar för brandsäkerheten ligger hos er både och det är därför viktigt att ni tillsammans är överens om vem som ansvarar för vad. De lagar som idag reglerar ansvar för brandskyddet är Lag om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats. som förändras under 2021.

 

När det gäller hantering av brand- och explosiva varor som exempelvis hantering av gasol, bensin och fyrverkerier mm så regleras detta i Lag om brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats..

 

Räddningstjänstens roll

Räddningstjänsten har en tilsynande roll gentemot en byggnad eller anläggning. Det betyder att vi kontrollerar att ni som ägare och nyttjanderättshavare fullföljer det krav ni har enligt lagstiftningen. Kontrollen är på inget sätt heltäckande utan syftet är att få en uppfattning om hur ni arbetar och bedriver ert systematiska brandskyddsarbete (SBA). Till detta gör vi oftast stickprovskontroller på det byggnadstekniska brandskyddet i byggnaden.

 

Givetvis rycker räddningstjänsten ut om en olycka skulle inträffa, men oftast kan vi bara reducera konsekvensen av olyckan. Vi anser därför att det är bättre att en brandskyddsutbildad person släcker en liten brand tidigt än att räddningstjänsten försöker släcka och hindra spridning av en omfattande brand tio minuter senare.

 

För att skapa förutsättningar för vårt uppdrag och för er att skapa ett bra brandskydd och kunna följa de lagar och regler så ges nedan en kort presentation av de frågor som vi oftast hanterar. I vänsterspalten finns mer djupgående information att ta del av.

 

Automatiska brandlarm

Vi administrerar avtal om automatiska brandlarm som innebär att räddningstjänsten åker ut vid larm från en anläggning. För att vi ska kunna göra ett bra jobb när vi rycker ut så behöver vi förutom nycklar till anläggningen och avtal också annan information om er anläggning.

Det är viktigt att tänka på att det är ni själva som äger och driftar er brand- och utrymningsanläggning.

 

Brandfarlig & explosiv vara

Verksamheter eller företag som hanterar brandfarliga eller explosiva varor i större mängd ska ha tillstånd. Även brandfarlig vara som inte omfattas av tillståndskravet ska hanteras på ett säkert sätt.

 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs att du arbetar med brandskyddet på ett systematiskt sätt. Detta kallas systematiskt brandskyddsarbete (SBA), d.v.s ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar. Är det du eller fastighetsägaren som ska sköta om brandlarmet? Vem i organisationen ansvarar för brandskyddet? Hur vet du att dina branddörrar fungerar? Vilken kompetens bör dina anställda ha? Frågorna kan tyckas många, men i själva verket är det ganska lätt att få igång ett systematiskt brandskyddsarbete.


 

Tillfällig övernattning

Ibland övernattar grupper i lokaler som inte är avsedda för övernattning, där brandskyddet är anpassat för den dagliga verksamheten som exempelvis skolor, klubbstugor, idrottsanläggningar och liknade. Då är det viktigt att komma ihåg att en sådan byggnad egentligen inte är utformad för att sova i och kan därför sakna nödvändigt brandskydd.

 

För att skapa förutsättningar för att övernattning ska kunna ske på ett betryggande sätt så önskar vi att ni som hyresvärd och hyresgäst tar del av och följer våra råd och anvisningar för tillgängligt arbete Pdf, 145 kB, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att det alltid är ni som anordnar övernattningen som är ansvariga.

 

Läs mer om tillfällig övernattning. 

 

Tillsyn

Genom tillsynsbesök, så kallad tillsyn, kan räddningstjänsten kontrollera att olika verksamheter håller en skälig nivå på sitt brandskydd. Ansvaret för brandskyddet ligger på byggnadens ägare och verksamhetsutövare. Räddningstjänsten gör även tillsyn för att kontrollera hanteringen av brandfarliga varor.

 

Läs mer om tillsyn.

 

Utbildning

Bohus Räddningstjänstförbund erbjuder ett antal utbildningar varje år för dig som är anställd inom Ale och Kungälv kommun.

Läs mer om våra utbildningar här.

Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Ladda ner

Besök Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida
Brandskyddsföreningen
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©