BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Anslutning av automatlarm

Vid anslutning av ett automatlarm till Bohus räddningstjänstförbund krävs ett avtal mellan din verksamhet och Räddningstjänsten.

Det finns idag två avtalsformer att välja mellan: Räddningstjänstanläggning och Teknisk kontrollanläggning.


Räddningstjänstanläggning:


Anläggningar och verksamheter där konsekvensen vid en brand kan förväntas bli stor och inkommande automatlarmsignal har hög tillförlitlighet är:


1. Anläggningar där det automatiska brandlarmet är ett direkt personskydd för människor som inte kan utrymma på egen hand eller där det kan finnas sovande människor med dålig lokalkännedom. Exempel på sådana anläggningar är:


 • Vårdanläggningar
 • Kriminalvård och anstalter där personer är inlåsta
 • Särskilda boenden för personer med vårdbehov
 • Hotell med hotellrum i annat plan än markplan


2. Anläggningar där tekniskt byte genomförts i samband med bygglov eller anläggningar med för samhället högt skyddsvärde.


3. Anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor d.v.s. anläggningar som uppfyller kriterierna enligt 2 kap 4§ i Lag om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid larm rycker räddningstjänsten ut med påkallande av fri väg. 


Teknisk kontrollanläggning:


Teknisk kontrollanläggning avser verksamheter där automatlarmet främst utgör ett egendomsskydd, där verksamhetens art är av sådant slag att en eventuell brand förväntas ge begränsade konsekvenser för liv och hälsa samt inkommande signal har låg tillförlitlighet.


Exempel på sådana anläggningar är:


 • Skolor och förskolor
 • Industrihotell/industrier 
 • Lagerhallar 
 • Föreningslokaler och andra mindre samlingslokaler


Vid larm rycker räddningstjänsten ut med minst en styrka till anläggningen för kontroll utan att påkalla fri väg, vilket medför att insatstiden kan bli något längre.


Övriga detaljer som berör avtalen och avgifter finns i dokumentet Underlag för avtalsform. Pdf, 483.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Vid uppförande av anläggningen bör samråd ske med räddningstjänsten för placering av centralapparat, nycklar till objektet mm.

Vid anslutningstillfället (den dagen avtalet träder ikraft) besöker vi er. Vi behöver då:


 • en kopia av anläggarintyget.
 • en kopia av leveransbesiktningsintyg.
 • en huvudnyckel till objektet.
 • två namngivna utbildade anläggningsskötare.


Vänligen återkom så snart ni tagit beslut om vilken typ av avtal som är aktuellt för er och vilken form av larmöverföringsfunktion ni valt som ska användas. Därefter skickar vi avtal för påskrift.


Fram tills dess att den praktiska avtalshanteringen är klar med räddningstjänsten är det viktigt att komma ihåg är att under denna tid kan

räddningstjänsten bara alarmeras via 112.


Ladda ner vårt anslutningsavtal för Räddningstjänstanläggningar Pdf, 44.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Ladda ner vårt Anslutningsavtal för Tekniska kontrollanläggningar Pdf, 45.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Läs vårt PM för larmlagring Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©