BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Insatsplanering

För att kunna hindra eller begränsa skador till följd av brand eller annan olycka på ett så effektivt sätt som möjligt behöver vissa verksamheter ta fram olika former av insatsstöd för räddningstjänsten.

Ju större och komplexare anläggningen är desto mer information krävs för att räddningstjänsten ska kunna genomföra en effektiv räddningsinsats.


Insatsstödet upprättas av ägaren/verksamhetsutövaren av dessa anläggningar i samråd med räddningstjänsten.


Inför framtagande av en insatsplan bör alltid räddningstjänsten kontaktas för samråd. Bohus räddningstjänstförbund har tagit fram ett PM,

PM–Insatsplan Pdf, 439.7 kB., som innehåller råd och riktlinjer över upplägg, layout med mera. PM:et ska ses som en handledning för utförandet av en insatsplan. Det är viktigt att planerna utformas på liknande sätt så att räddningstjänsten snabbt och enkelt kan tolka insatsplanen och hitta rätt på objektet. 


Vad kräver lagen?


För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en eventuell brand eller annan olycka krävs att lättolkad information om objektet finns tillgängligt. Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. står följande:  


  • Kap 2 § 2: Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 


I de fall då utformningen av byggnader inte tydligt återspeglar hur brandskyddet är tänkt att fungera krävs att information överförs från byggherre till räddningstjänsten. Byggherren är skyldig att tillhandahålla information om avsteg som gjorts utifrån aktuell bygglagstiftning samt andra förutsättningar som har betydelse för räddningstjänstens säkerhet vid insats. Informationen kan med fördel överföras via upprättande av insatsplan.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©