BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Förebygg brand på din skola

Skolbränder kostar samhället miljoner varje år. Många skolbränder är anlagda och det finns saker att göra för att förhindra att de uppstår.

Nedan följer några råd för att förebygga brand på din skola:

 

  • Försök hålla grindar och bommar låsta så att inte obehöriga fordon kan köras fram till fasaderna.
  • Rensa runt fasaderna så att inget brännbart material finns att tillgå.
  • Så långt det är möjligt, håll papperskorgarna på skolgården tömda.
  • Om containrar finns uppställda på skolgården, ska dessa placeras minst sex meter från närmsta byggnad. Töm containrar från brännbart material inför helger och lov.
  • I brevinkast på skolornas ytterdörrar förekommer det att fyrverkeriartiklar och dylikt antänds och slängs in. Detta leder oftast till brandtillbud eller i värsta fall till en fullt utvecklad brand. Undvik därför denna typ av brevinkast som möjliggör denna typ av risk för anlagda bränder.

 

Minska konsekvenserna av en brand


  • Se till att dörrar inomhus till t ex klassrum, lärarrum etc, är stängda då skolan är stängd. Stängda dörrar fördröjer och förhindrar brand- och rökspridning vid en brand även om dessa dörrar ej är en del i en brandcell.
  • Ett automatiskt brandlarm skapa förutsättningar för en tidig upptäckt och att det eventuellt kan går att släcka branden innan en totalskada sker. Om skolan är utrustad med ett automatiskbrandlarm, kontrollera då att larmet fungerar, att inga sektioner är frånkopplade och att överföringen av larmsignal till aktuell larmcentral fungerar.

Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Besök Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida
Brandskyddsföreningen
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©