BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Välkommen till Bohus Räddningstjänstförbund!

 

Bohus Räddningstjänstförbund startades upp den 1 januari 2013 och består av två medlemskommuner, Ale kommun och Kungälvs kommun. Räddningstjänstförbundet har sitt säte i Kungälv.


Ale och Kungälv har gemensamt nära 80 000 invånare och kommunerna har tillsammans en komplex riskbild. För att nämna några så har vi en lång kuststräcka där handelsfartyg passerar i farled, kustbandet har även stor turism under sommaren. Genom kommunerna passerar mycket trafik på två Europavägar, vi har stora skogsområden, två älvar med fartygstrafik, kemisk industri samt järnväg med hög transportfrekvens.

Vårt övergripande uppdrag är att:


”Bereda människors liv och hälsa samt egendom ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.”


samt


”Ansvara för räddningstjänst vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.”


Är du intresserad av att fördjupa dig i vårt uppdrag så finns här förbundets Handlingsprogram samt Förbundsordning att läsa.

Så fungerar vår organisation

Förbundet styrs av en direktion där varje medlemskommun representeras av två politiskt tillsatta ledamöter. Därtill ingår lika många ersättare till de ordinarie ledamöterna. Direktionen sammanträder efter en fastställd mötesordning och vid dessa tillfällen medverkar även förbundschefen samt övriga tjänstemän vilka har ärenden som behandlas vid mötet.


Direktionen beslutar bland annat om förbundets mål, ambitionsnivå, ekonomisk tilldelning samt informeras kontinuerligt om bland annat förbundets myndighetsutövning, ekonomiska resultat samt utveckling.


Direktionens beslut omsätts till produktion i förbundet, vilket består av ca 140 medarbetare,  genom förbundschefen och därtill två enheter. Den skadeförebyggande enheten och den skadeavhjälpande enheten (Räddning).

Skadeförebyggande

Den skadeförebyggande enheten arbetar bland annat med myndighetsutövning såsom brandtillsyn, tillståndsgivning, remissutlåtande i bygglovsärende mm. Därtill administrerar och organiserar enheten de externa utbildningar vilka förbundet genomför.


Läs mer om att Förebygga olyckor.

Skadeavhjälpande

Den skadeavhjälpande enheten innefattar medarbetare vilka i första hand har till uppgift att svara för att den som drabbas av olycka skall få en snabb, säker och effektiv hjälp.


Enheten svarar för att den operativa personalen är rätt i numerär, har rätt kompetens, är väl förtrogen med förbundets risker samt har utrustning vilken behövs för att kunna utföra räddningsinsatser. Enheten svarar även för olycksundersökning enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. För att ovanstående uppdrag skall fungera är enheten fördelad på fem brandstationer, två i Ale och tre i Kungälv.


Läs mer om Utryckning och larm.


Vi som arbetar inom Bohus Räddningstjänstförbund har alltid som vårt främsta mål att ge dig som bor, arbetar eller besöker våra medlemskommuner en trygg och säker vistelse.


Välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor avseende vår verksamhet eller om du behöver ytterligare kunskap, vägledning och information om brandskydd.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©