BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Brandsäkerhet i båten

Livet på båten är förknippat med semester och frihet för de flesta. Det är också en plats där vi ofta glömmer bort att det förekommer en del risker. Här följer några tips och råd för dig som vill ha ett brandsäkert båtliv.

Tänker du på din säkerhet när du är ute med båten? - "Jo", säger de flesta. "Jag har ju flytväst." Och även ifall just flytvästen är något av det viktigaste för din säkerhet på vattnet så finns det ett fler risker att ta hänsyn till.

Om det brinner på båten

Den vanligaste orsaken till att det börjar brinna på båten är att det läcker drivmedel någonstans och att gasen från drivmedlet antänds genom en låga eller gnista. Även hemmagjorda elektriska installationer är en vanlig orsak till att brand uppstår.

De flesta som skadar sig i brand i gästhamnar skadar sig när det brinner i den egna båten. Så det är viktigt att tänka på sitt brandskydd. Befinner du dig ute till havs så är det otroligt viktigt att alla har på sig en flytväst så att man lätt kan kasta sig överbord om en brand skulle uppstå som inte går att släcka.

Ett sätt att skydda sig mot brand är att se till att ha en fungerande handbrandsläckare lätt tillgänglig på båten. Det finns några olika varianter men vi rekommenderar starkt en 2 kg eller helst 6 kg pulversläckare beroende på båtens storlek. Även en brandfilt är ett utmärkt hjälpmedel.

Brandfarliga vätskor kan vara luriga

Hantera aldrig brandfarliga vätskor när du är till sjöss. Det är viktigt att ha en säker flyktväg upp på land om något skulle antända. Tänk också på att bensin- och dieselångor är tyngre än luft och lägger sig längst med botten på båten om gaserna läcker ut.

Det krävs inga större mängder av t.ex. bensin för att en antändning ska uppstå. Se därför ocskå till att du stänger av alla gnistor och öppna lågor som t.ex. fotogenkök, kylskåpslåga eller liknande utrustning.

Ventilera motorrummet ordentligt innan du startar igen efter tankning. Helst bör inga passagerare vara ombord förrän motorn är igång igen och det är dags att kasta loss.

Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Dinsäkerhet.se
Besök Krisinformation.se
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©