BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Brandsläckare

Brandsläckare

Brandvarnaren räddar liv varje år. Men det finns även sätt att hindra branden från att sprida sig om branden trots allt bryter ut.

Vårt råd är att i första hand rädda sig själv och de i din närhet, men har man möjlighet att släcka branden så är det givetvis bra för alla inblandade.

Idag finns flera typer av brandsläckningsutrustning, beroende på vad som ska släckas (oljor, vätskor, fast material osv) och vad det är som brinner.

Men för dig som vill brandskydda ditt hem är valet ganska enkelt.Vilken typ av släckutrustning ska jag välja? 


Den mest effektiva brandsläckaren är en handbrandsläckare fylld med pulver. Den har bra spridning, släcker effektivt och är enkel att använda. Därför rekommenderar vi en 6 kg Pulverbrandsläckare för ditt hem.  För att komplettera handbrandsläckaren kan man också använda en brandfilt för att kväva en brand som ännu inte vuxit sig så stor. Då har du ett fullgott brandskydd hemma och har chans att göra en riktigt bra insats innan räddningstjänsten anländer.


Utöver pulversläckare finns även skum- och kolsyresläckare. Skumsläckaren fungerar bättre på brinnande vätska och smutsar ner mindre än en pulversläckare, men har betydligt sämre släckeffekt. 

En kolsyresläckare kyler och kväver branden, och är ett 100 % rent släckmedel. Däremot är den lite svårare att släcka med. En kolsyresläckare används vid brand i elektrisk utrustning. Om du har dyr elektronisk utrustning kan du köpa en kolsyresläckare separat, men även ha en pulversläckare i grunden.


Läs på brandsläckaren vilket släckmedel den innehåller innan du köper.

Hur vet jag hur släckutrustningen fungerar och hur den ska användas?

Läs på etiketten för att se hur just din utrustning fungerar. Där finns tydliga steg-för-steg-instruktioner. Men i grunden ser alla brandsläckare ungefär likadana ut. Det finns även instruktioner både på internet och hos försäljaren du köpte utrustningen av.


Behöver släckaren underhållning efter att jag köpt den?


En handbrandsläckare är relativt underhållsfri, men en årlig kontroll för att säkerställa dess funktion skadar inte. Se till att trycket i manometern står på grönt. Följ tillverkarens instruktioner.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©