BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Översvämning

Vid kraftiga regnoväder kan man lätt råka ut för översvämning i sin bostad. Mycket hjälp kan fås av ditt försäkringbolag. Här följer några tips för dig som är i riskzonen.

Vid översvämning i din bostad, som orsakas av t ex kraftig nederbörd, och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in kan du alltid ringa 112. En av Bohus Räddningstjänstförbunds uppgifter är att bistå med länspumpning och invallning vid akuta översvämningar.


Varför svämmar det över?

 

I tätorter beror ofta översväming på att dagvattensystemet inte är dimensionerat för extrema mängder vatten under kort tid. Då rinner inte vattnet undan utan riskerar att gå bakvägen tillbaka in i husen och upp genom brunnar. Det kan också vara vatten som tränger in via källarfönster, garageportar och liknande.

 

På landsbygden ökar risken om du bor nära t.ex. ett vattendrag som har tendens att svämma över. Hur mycket riskerar vattnet att stiga? Är du i riskzonen? Just på landsbygden finns dock mer mark som kan suga upp stora regnmängder, men det är viktigt att fastigheten har bra dränering om du bor i ett riskområde.

 

Akut läge? Slå av strömmen!


Det är viktigt att slå av strömmen omedelbart om din fastighet fylls med vatten. Om vattnet redan är i kontakt med exempelvis ett vägguttag bör du kontakta nätägaren som får bryta strömmen. Kom ihåg att det är förenat med livsfara att gå in i ett vattenfyllt hus eller fastighet utan att strömmen är bruten!


Sedan i det akuta läget kan det vara bra att flytta undan fuktkänsliga inventarier till torra delar av fastigheten. Var noga med hygienen om vattnet har tryckts upp bakvägen genom avloppssystemet.


När du har "kontroll" på läget så ska du så fort som möjligt kontakta ditt försäkringsbolag så hjälper de dig gå vidare med rätt åtgärder.


Att förebygga översvämning kan rädda mycket


Du kan alltid kontakta kommunen för att ta reda på hur just ditt område drabbats av översvämningar under tidigare stora regnoväder. Även ditt försäkringsbolag brukar ha intresse att hjälpa dig förebygga översvämning. Om du bor i ett utsatt område kan du kontakta dem för att rådgöra hur du på ett bra sätt kan förebygga vattenskada just i din bostad.

 

Foto: Dinsäkerhet.se

Valla in det som behöver skyddas


En invallning eller barriär kan vara ett effektivt skydd för att rädda din bostad från vattnet vid en översvämning. Det enklaste sättet för att skapa en barriär är att bygga den av sand eller jord som du täcker in med plast. Att använda sandsäckar fungerar också bra, men det kan vara lite svårare att få tag på.

 

Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för din barriär så att den skyddar det som är viktigast.

 

En länspump kan rädda mycket

 

En viktigt och enkel sak du kan göra är att underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller. Vet du om att din fastighet riskerar översvämning så är ett inköp av en dränkbar länspump ett klokt val. På det viset hinner inte fastigheten ta lika mycket skada under kraftiga regnoväder och du hinner agera med mycket mer tid i dina händer.

 

Efter skadan har skett

 

Efter att utpumpning är klar eller när vattnet runnit undan behöver ofta fler åtgärder vidtas för att vattenskadan inte ska förvärras och för att det skadade utrymmet ska bli torrt och fuktfritt. Ring ditt försäkringsbolag och anmäl skadan. Försäkringsbolaget gör bedömningen om en sanering ska beställas.

 

Anmäl även översvämningen till VA-verket i din kommun.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©