BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

BORF investerar för renare arbetsmiljö

Friska brandman

Skapades den 2014-11-17 14.37

På senare tid har giftiga ämnen i brandmäns arbetsmiljö uppmärksammats i media. Fler och fler räddningstjänster, däribland BORF, satsar nu på att göra brandmännens arbetsmiljö renare.

I media har det den sista tiden dykt upp rapporter om att brandmän är särskilt utsatta för giftiga ämnen och därför också har större risk att drabbas av vissa cancerformer. Uppgifterna baseras bland annat på en stor undersökning (LeMasters GK, Cancer risk among firefighters Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster., se länk) från 32 länder där 110 000 brandmän varit inblandade.


Det man upptäckte var att det finns ett samband mellan brandmännens arbete och olika cancerformer – framförallt cancer i testiklar, prostata, hud, hjärna, ändtarm, magsäck, grovtarm och lymfkörtlar.


Här följer ett nyhetsreportage från TV4 på ämnet som sändes 8 oktober 2014:Motstridiga uppgifter hittas i nordisk studie


Den första större studien Pdf, 181.8 kB, öppnas i nytt fönster. (se länk) som gjorts bland nordiska brandmän, däribland 8144 svenska brandmän, kom 2013. Den analyserar cancerrapporter som registrerats i Norden mellan 1961-2005, och visar att cancerrisken för brandmän trots allt ligger ganska nära den generella cancerrisken för människor överlag i våra nordiska länder. Den visar också, till skillnad mot de större globala rapporterna (som t.ex. IARC-studien Pdf, 437.8 kB, öppnas i nytt fönster. eller LeMasters-rapporten Pdf, 315.1 kB, öppnas i nytt fönster.), att det finns märkbart färre fall av testikelcancer hos just nordiska brandmän än man tidigare hade misstänkt.


Trots detta resultat fann man ändå en något ökad risk för några specifika cancerformer som t.ex. prostatacancer och hudcancer. I slutet av rapporten diskuteras orsaken till dessa siffror, och man vet inte ifall det är giftiga ämnen eller skift-/nattarbetets negativa påverkan på kroppen som möjliga orsaker till denna ökade risk för vissa cancerformer. Orsakerna är alltså fortfarande osäkra. Vi får nog vänta på fler forskningsrapporter innan vi kan vara säkra på hur riskerna ser ut och vad de beror på.


Skellefteå Räddningstjänst tar det säkra för det osäkra


Efter att ett antal brandmän inom Skellefteå Räddningstjänst i relativt ung ålder insjuknat i cancer startade de upp ett projekt som heter Friska Brandmän Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där började man se på vad brandpersonalen där kan göra för att bromsa upp den här utvecklingen. Deras projekt går ut på att i största möjligaste mån undvika kontakt med kontaminerad brandutrustning.


De har tagit fram något de kallar för "Skellefteåmodellen" vilket är ett koncept som handlar om en bra hantering av kontaminerad smutsig brandutrustning. Stefan Magnusson på räddningstjänsten i Skellefteå är en av initiativtagarna till projektet, och enligt honom så handlade deras arbete mycket om att förändra rutiner och beteende. Så här säger han i en intervju på kirtj.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:


Numera tar vi av oss smutsiga larmställ direkt på brandplatsen. Efter insatsen åker de rökiga larmställen och utrustningen direkt in i lastutrymmet, för att sedan tvättas och saneras på stationen. Och det är inte bara inandningsluften som är farlig för oss. Huden fungerar som en svamp och därför är det viktigt att vår skyddsutrustning täcker hela kroppen. Och vi använder andningsskydd även vid små bränder.


Följande film visar hur de jobbar:Bohus Räddningstjänstförbund investerar också för ren arbetsmiljö


Även inom Bohus Räddningstjänstförbund finns investeringsplaner för att skapa en renare arbetsmiljö för förbundets räddningstjänster.


– Under de närmsta två åren har vi avsatt drygt 2 miljoner för bland annat köp av en modern slangtvätt, rengöringsmaskiner för brandutrustning och andra arbetsmiljöhöjande åtgärder i olika delar av vår verksamhet. I övrigt arbetar vi aktivt med att implementera rutiner och ett förhållningssätt hos medarbetarna att hela tiden tänka på att inte utsätta sig för giftiga ämnen, säger räddningschef Håkan Lundgren.


Redan idag har förbundet tagit små steg mot renare arbetsmiljö för brandmännen. Bland annat genom att packa ner smutsiga larmställ i självupplösande tvättpåsar på brandplats, vara noggranna med skyddshandskar vid behandling av smutsig slang, användandet av rökskydd samt att tvätta larmställ i separata tvättmaskiner så att man inte blandar dem med övriga stationskläder.


– Men det svåraste är nog att ändra på ett beteende, säger Claes Eriksson som är en av brandmännen på stationen i Kungälv som ingår i en arbetsmiljögrupp för ren arbetsmiljö.


Han fortsätter:


– Vi måste själva se till att skydda oss från smutsiga partiklar och använda den skyddsutrustning vi har. Sen är det självklart viktigt att få möjlighet till att stationen får ha ”rena” och ”smutsiga” områden som inte blandas ihop när vi väl kommer tillbaka med kontaminerad utrustning. Men det är ju en utmaning som styrs på lite högre nivå.


Idéer om ett flöde från smutsigt till rent


Ännu är investeringarna på planeringsstadiet, men det finns även idéer om att skapa ett flöde på stationen i Kungälv där kontaminerad utrustning kommer in i en "smutsig" del av stationen varpå den rengörs i maskiner som är speciellt byggda för ändamålet. Därefter torkas den rena utrustningen i specialtorkskåp och kan börja användas igen av brandmännen. Tanken är att hanteringen av utrustningen ska ske i slutna utrymmen, och kommer därefter ut "på andra sidan" rena och fria från skadliga ämnen.


– Ovanstående idé är mycket intressant men kräver större investeringar i form av bland annat ombyggnation av brandstationen i Kungälv. Vi har en arbetsgrupp som i nuläget arbetar med att driftsätta de investeringsmedel som redan är beviljade för slangtvätt och ultraljudstvätt. Denna grupp kommer även att presentera ytterligare förbättringsförslag vad gäller arbetsmiljön för medarbetarna framledes, förklarar Håkan Lundgren.


– Det är mycket viktigt att vi hela tiden försöker att skapa bättre arbetsmiljömässiga förutsättningar för vår personal. Produktutveckling pågår hela tiden runt omkring oss och räddningstjänstpersonalen utsätts hela tiden för nya risker. Vår strävan ska hela tiden vara att utsätta oss för så lite skadliga ämnen som möjligt både i det akuta skedet och vid återställning samt efterarbete, säger Håkan avslutningsvis.


Investeringarna är satta och allt väntas vara klart någon gång under 2015-2016.

Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Prenumerera på våra nyheter

Du vet väl att du kan prenumerera på våra nyheter?


Tryck på RSS-länken nedan för att starta din prenumeration.


Prenumerera på våra nyheter
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©