BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Eldning ute

Varje år rycker räddningstjänsten ut på många gräs- och skogsbränder. I de allra flesta fallen beror det på att man har eldat skräp eller grillat med dåligt omdöme och dålig framförhållning under torra och varma perioder.

Brandrisk eller eldningsförbud? Ring vår telefonsvarare på 0303 - 33 47 48 eller klicka här Öppnas i nytt fönster. för att få reda på vad som gäller i Ale eller Kungälv!

Elda trädgårdsavfall - tänk på detta

Trädgårdsavfall ska i första hand hanteras genom att antingen lämna det till en återvinningscentral, få det insamlat av kommunen eller kompostera det på tomten. I vissa sällsynta fall kan det vara tillåtet att elda avfallet på den egna tomten, men endast om det är tillåtet enligt kommunens bestämmelser.

 

Om eldning av trädgårdsavfall tillåts på din tomt, är det viktigt att veta att endast mindre mängder avfall får brännas. Du får inte elda när som helst eller vad som helst. Det är avgörande att röken, lukt och sot från eldningen inte stör grannarna.

 

Att elda skräp som byggavfall, gamla möbler, gummi eller plast är strikt förbjudet. Vid sådan eldning sprids rök med skadliga ämnen som kan vara störande eller skadliga för både dig och andra.

Kontakta din kommun

Först måste du ta reda på när du får elda, eftersom reglerna varierar mellan kommunerna i i vårt område. Kontakta din kommun för att få veta vad som gäller där du bor.

Ibland kan det finnas ett eldningsförbud utfärdat under perioder med extrem torka i skog och mark. Ring telefonsvarare 0303-33 47 48 för att ta reda på om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk.

Får jag grilla när det råder eldningsförbud?

Klicka här för att se om eldningsförbud råder i Kungälv eller Ale Öppnas i nytt fönster. 


Om eldningsförbud råder innebär det att du inte får tända någon öppen eld inom våra kommuners gränser fram tills dess att förbudet är upphävt.

Med öppen eld avses alla typer av uppgörande av eld samt grillning på mark. Öppen eld får däremot tändas i särskilda grillar i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus samt i särskilt uppsatta grillplatser på marken (t.ex. murade, grävda eller avskärmade).


Vi avråder dock från att grilla oavsett när eldningsförbud råder. Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig om elden sprider sig.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©