BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Förebygga olyckor

Bohus Räddningstjänstförbund arbetar med att stödja den enskilde så att denne kan ta eget ansvar för att förhindra och begränsa olyckor.

Du som medborgare har alltså ett eget ansvar att skydda dig mot brand - ett ansvar som ökar om du är fastighetsägare eller är ansvarig för en verksamhet.


Bohus Räddningstjänstförbund jobbar aktivt med det skadeförebyggandearbete som går ut på att förhindra och minska konsekvenserna av bränder för verksamheter inom våra medlemskommuner. Detta sker genom utbildning, information och rådgivning för att hjälpa dig att fullfölja de skyldigheter som Lagen om Skydd mot Olyckor beskriver.


Vi skall säkerställa myndighetsuppgifterna tillsyn samt tillståndsgivning,  enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt Lag (2010:222) om brand och explosiva varor. Det förebyggande brandskyddsarbetet innebär också att vi är delaktiga i plan- och byggprocessen som remissinstans för kommunernas byggnadsnämnder. Vi är även remissinstans till kommunernas och Polisens tillståndsenheter (gällande alkoholservering och offentlig tillställning) 


De förebyggande arbetsuppgifterna handläggs till största delen ifrån personal som är stationerade på brandstationen i Kungälv. 


Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Besök Ale kommuns hemsida
Besök Kungälvs kommuns hemsida
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©