BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Utryckning och larm

Förutom att förebygga och avhjälpa olyckor arbetar vi på Bohus Räddningstjänstförbund med räddningstjänst i både Ale och Kungälvs kommun. 

Med begreppet räddningstjänst avses enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 1 kap. 2 §, de räddningsinsatser som staten eller kommunen ska ansvara för vid olyckor, eller överhängande fara för olyckor, i syfte att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.


I förbundet finns fem brandstationer. De är placerade i Kungälv, Kode, Marstrand, Nol och Surte. Varje år genomför vi 800-900 räddningsinsatser fördelat på dessa fem brandstationer. 


Nedan följer några exempel på räddningstjänstuppdrag:


 • Trafikolycka
 • Brand i byggnad
 • Brand i terräng
 • Vattenlivräddning
 • Automatiska brandlarm
 • Översvämning
 • Ras och skred
 • Kemikalieolycka
 • Utsläpp av farligt ämne
 • Skador på miljö och egendom

  


Stationerna i Kode, Marstrand, Nol och Surte är brandstationer med beredskapspersonal där brandmännen har sin huvudanställning på annat håll än i förbundet. En sådan brandstation är inte bemannad dygnet runt, utan har istället anspänningstid (från larm till utryckning) på 5 minuter. Som räddningspersonal i beredskap jobbar man i huvudsak med operativ verksamhet.


Stationen i Kungälv är förbundets enda heltidsstation och är bemannad dygnet runt. Här anspänningstiden 90 sekunder. Heltidsbrandmännen jobbar förutom med utryckning även med förebyggande arbete såsom utbildning, information till allmänheten och insatsplanering. Mycket tid läggs också på materialvård, service, övning och fysträning.


Den operativa beredskapen i förbundet ser ut som följande:


Hela förbundet:

 • 1 Chefs och StabsResurs (CSR)
 • 1 Insatsledare


Kungälv (heltidsstation):

 • 1 Styrkeledare
 • 4 Brandmän


Kode (beredskapsstation):

 • 1 Styrkeledare
 • 4 Brandmän


Marstrand (beredskapsstation):

 • 1  styrkeledare
 • 4 Brandmän (Ökar till 6 Brandmän under sommaren)


Nol (beredskapsstation:

 • 1 Styrkeledare
 • 6 Brandmän


Surte (beredskapsstation):

 • 1 Styrkeledare
 • 4 Brandmän


Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Besök Ale kommuns hemsida
Besök Kungälvs kommuns hemsida
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©