BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Eldning ute

Varje år rycker räddningstjänsten ut på många gräs- och skogsbränder. I de allra flesta fallen beror det på att man har eldat skräp eller grillat med dåligt omdöme och dålig framförhållning under torra och varma perioder.

Brandrisk eller eldningsförbud? Ring vår telefonsvarare på 0303 - 33 47 48 eller klicka här Öppnas i nytt fönster. för att få reda på vad som gäller i Ale eller Kungälv!

Eldning sker alltid med eget ansvar vilket gör dig ansvarig om en eld skulle sprida sig och orsaka skador. Därför är det mycket viktigt att ta hänsyn till rådande väderförhållanden, vara noggrant förberedd med släckutrustning samt placera elden på ett strategiskt smart ställe. Du som uppför en eld har ansvar för att den bevakas och blir släckt. Efter bränningen ska platsen bevakas och kvarvarande glöd släckas innan bevakningen upphör. 


En eld skapar ju även en hel del rök, och det är din skyldighet att se till så att röken inte stör dina grannar. Tänkt på att vinden lätt kan ändra riktning, så ta ut ordentligt avstånd till de/det som kan ta skada av röken. Oftast så är eldning ute inte tillåten inom tätbebyggt område, men det får du kontrollera med just din kommun.


Om du störs av att någon annan eldar så bör du i första hand prata direkt med den personen. Om inte det hjälper kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun.

Hur ska jag förbereda mig om jag ska elda ute?

En vattenslang och en stålkratta är kanonbra hjälpmedel.  Även ordentliga granruskor kan släcka en gräsbrand om det inte redan gått för långt. Se till att ha snabb tillgång till en telefon så att du snabbt kan larma räddningstjänsten om det skulle behövas.


Dela gärna upp eldningen i mindre högar så är det lättare att hålla kontroll på elden.

Måste jag anmäla min eldning till någon?

Ska du elda i lite större omfattning bör du kontakta oss på räddningstjänsten. Då kan du även få lite råd och tips kring det nuvarande eldningsläget. Ring oss på 0303 - 33 47 14.

Får jag grilla när det råder eldningsförbud?

Klicka här för att se om eldningsförbud råder i Kungälv eller Ale Öppnas i nytt fönster. 


Om eldningsförbud råder innebär det att du inte får tända någon öppen eld inom våra kommuners gränser fram tills dess att förbudet är upphävt.

Med öppen eld avses alla typer av uppgörande av eld samt grillning på mark. Öppen eld får däremot tändas i särskilda grillar i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus samt i särskilt uppsatta grillplatser på marken (t.ex. murade, grävda eller avskärmade).


Vi avråder dock från att grilla oavsett när eldningsförbud råder. Kom ihåg att det alltid är du som är ansvarig om elden sprider sig.

Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©