BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Sotning

Många bränder är kopplade till eldstäder och skorstenar. För att förebygga den typen av bränder så är brandskyddskontroll och sotning viktigt för att förebygga bränder.

Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) ansvarar för att sotningsverksamheten bedrivs enligt intentionerna i lagen om skydd mot olyckor. Detta i Ale och Kungälvs kommuner. Det praktiska arbetet utförs på entreprenad. Sotningen delas in i två moment, brandskyddskontroll samt rengöring/sotning. Brandskyddskontroll och rengöring/sotning och är två olika arbeten vilket ska genomföras med olika intervaller. Därför genomförs de inte nödvändigtvis samtidigt.

Taxa för sotning och brandskyddskontroll

Avgifter och arvoden för sotning och brandskyddskontroll fastställs av kommunen efter centrala direktiv från skorstensfejarmästarnas riksförbund samt kommunförbundet. Taxa för sotning och brandskyddskontroll:


Brandskyddskontroll/rengöring entreprenad

De företag som BORF har avtal med i Ale och Kungälvs kommun är:

Rengöring/sotning av annan part

Sotning får genomföras av fastighetsskötare eller annan utförare än den entreprenad som BORF har avtal med. Innan någon annan part ska genomföra rengöring/sotning så ska ansökan om detta skickas in och behandlas av BORF.


För att BORF ska kunna behandla ansökan om sotning av annan part så är det viktigt att fastighetsägaren noggrant läser igenom ansökningsblanketten och gör en komplett ifyllande av ansökan:


Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll utförs enligt lagen om skydd mot olyckor för att upptäcka fel och brister hos anläggningen/eldstaden. Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn för att undvika skador på människor, egendom och miljö. Detta medför att detta enbart får utföras av den entreprenad som BORF har bestämt.


Brandskyddskontrollen genomförs med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB beslutar om. Mer information om hur ofta brandskyddskontrollerna ska genomföras, finns beskrivet på föreskriften i MSBFS 2014:6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Områden som kontrolleras vid brandskyddskontroll är:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförande
  • Temperaturförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel
  • Takskyddsanordningar
  • Närliggande brännbart material
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©