BOHUS Räddningstjänsteförbund

Startsida

Tillsyn

I Lag om skydd mot olyckor (2003:778) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskrivs bland annat den enskildes skyldigheter. För den enskilde (medborgaren, fastighetsägaren, företagaren, kommunala verksamheter m.fl.) innebär lagen kort att ha ett skäligt brandskydd och att den brandfarliga och explosiva varan hanteras på ett säkert sätt.


Kommunen är tillsynsmyndighet och ska se till att dessa lagar efterlevs. Ale och Kungälvs kommun har enligt förbundsordningen överlåtit tillsynsansvaret enligt LSO och LBE till Bohus Räddningstjänstförbund. Tillsynsverksamheten planeras genom verksamhetsplanering, både på lång sikt och inför varje verksamhetsår i form av en tillsynsplan.

Tillsyn gör utifrån olika utgångspunkter:

Planerad tillsyn

En planerad tillsyn av vissa objekt. Även vid besök i samband med tillståndsansökningar ( som tillstånd för brandfarlig vara eller serveringstillstånd).

Tematillsyn

Tillsyn mot en viss typ av verksamhet eller målgrupp. Det kan exempelvis vara ett tillsynsarbete mot verksamheter med ungdomar och skulle i sådant fall omfatta skolor, fritidsgårdar och andra uppehållsplatser för ungdomar.

Händelsestyrd tillsyn

Ibland får räddningstjänsten kännedom om ett bristfälligt brandskydd genom en inträffad händelse eller information från allmänheten.

 

Bohus Räddningstjänstförbund, har rätt att ta ut en avgift för tillsyn enligt LSO och LBE. Enligt den konstruktion av taxa som tillämpas idag så omfattar grundavgiften kostnader för förberedelser, besiktning, resor, protokollskrivning samt en timme på plats. Därefter debiteras ett timpris för tidsåtgång vid tillsynen för varje påbörjad halvtimme. Vid efterbesök tillämpas timtaxa. I dagsläget räknas taxan upp årligen efter index.

Telefon: 0303 - 33 47 00

 

E-post: raddning@borf.se

Ladda ner

Besök Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida
Brandskyddsföreningen
Jobba hos oss
Issäkerhet
Hyr flytvästar

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv | Telefon: 0303-33  47 00 | Om webbplatsen | Om cookies | Prenumerera Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. | Tyck till | Logga in Länk till annan webbplats. | Bohus Räddningstjänstförbund ©